Nhập Khẩu Gỗ Xẻ Từ Malaysia

HÀNG AIR NHẬP CHƯA DÁN TALON
23/03/2020

Thủ tục nhập khẩu gỗ Xẻ từ Malaysia

Đầu tiên bạn cần  kiểm tra tên khoa học xem loại gỗ mà bạn dự định nhập có được phép nhập khẩu vào Việt Nam hay không (tại danh mục CITES được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Theo quy định này, có 3 trường hợp xảy ra:

  1. Nếu loại gỗ mà bạn định nhập không nằm trong danh mục CITES, thì có thể làm hồ sơ nhập khẩu bình thường như những mặt hàng khác (thủ tục như bên dưới)
  2. Nếu hàng nằm trong nhóm I thì không được phép nhập khẩu.
  3. Nếu nằm trong nhóm II và III, bạn sẽ phải xin ý kiến của cơ quan CITES Việt Nam thì mới được phép nhập.

Ở đây chúng tôi hướng dẫn về nhập khẩu Gỗ Xẻ:

Chứng từ cần có:  Phyto, Hợp đồng, Invoice, Packing List, C/O (nếu có), B/L

Mã HS: tham khảo chương 44

  • Khi tàu cập, bạn cần đăng ký kiểm dịch thực vật trên Hệ thống một cửa Quốc gia : http:/www.vnsw.gov.vn
  • Truyền hồ sơ lên gồm: bảng khai theo form, đính kèm Phyto bản scan có màu, packing list, invoice và chờ phản hồi từ hệ thống
  • Sau khi có phản hồi, nộp bộ hồ sơ giấy cho cơ quan kiểm dịch
  • Kiểm dịch trực tiếp tại cảng: bạn liên hệ đăng ký để hẹn cán bộ kiểm dịch đến kiểm và chờ kết quả trên hệ thống
  • In giấy kết quả kiểm dịch nộp cho Hải quan cùng bộ hồ sơ thông quan: tờ khai phân luồng, hợp đồng, invoice, packing list, B/L, giấy tờ khác (nếu có)
  • Sau khi tờ khai thông quan, bạn khai eport rồi kéo hàng về thôi.

 

 

 

Hotline: (84) 28 3620 2956