1Mã VNACCS các chi cục hải quan, địa điểm lưu kho, địa điểm dỡ hàng các cảng biển ở Hải Phòng
Hải Quan Tên Cảng | Kho Hàng Địa điểm lưu kho Cảng dỡ hàng
KV1 - 03CC CẢNG HOÀNG DIỆU 03CCS01 VNHDI
CẢNG TÂN VŨ 03CCS03 VNHPN
CẢNG CÁ 03CCS05 VNHAL
CẢNG PTSC ĐÌNH VŨ 03CCS04 VNPTS
KV2 - 03CE CẢNG CHÙA VẼ 03CES02 VNCVE
CẢNG HẢI AN 03CES01 VNHIA
CẢNG NAM ĐÌNH VŨ 03CES11 VNDVN
TÂN CẢNG 128 03CES07 VNTCE
KV3 - 03TG CẢNG NAM HẢI 03TGS01 VNNHC
CẢNG NAM HẢI Đ.VŨ 03TGS05 VNDNH
CẢNG ĐOẠN XÁ 03TGS02 VNDXA
CẢNG TRANSVINA 03TGS03 VNHPT
CẢNG GREEN PORT 03TGS04 VNGEE
VIP GREEN PORT 03TGS10 VNCXP
ĐÌNH VŨ - 03EE CẢNG ĐÌNH VŨ 03EES01 VNDVU
CẢNG LẠCH HUYỆN 03EES06 VNCLH
TÂN CẢNG 189 03EES02 VNTCN
CTY 19/9 XĂNG DẦU 03EES03  
02/12/2019

IMPORT AUDIO EQUIPMENT TO VIETNAM: SPEAKER

IMPORT AUDIO EQUIPMENT TO VIETNAM: SPEAKER   100% New Speakers are allowed to import to Vietnam Used Speakers (and all audio equipment) are not allowed to […]
24/10/2019

Local Charge for Sea Import/Export Shipment to/from Vietnam 

Local Charge for Sea Import/Export Shipment to/from Vietnam    1/ Export shipment from Vietnam:  DO (B/L) base on shipment LTHC per 20’/40′ Seal per unit Telex […]
23/10/2019

Form E for Cargo from China to Vietnam

Form E for Cargo from China to Vietnam   C / O Form E is a certificate of origin – form E issued under the Framework […]
03/10/2019

Demo

Hotline: (84) 28 3620 2956