02/12/2019

Nhập Khẩu Thiết Bị Âm Thanh: Loa Thùng

Nhập Khẩu Thiết Bị Âm Thanh: Loa Thùng   Loa thùng mới không thuộc danh mục quản lý chuyên ngành hoặc xin giấy phép Loa thùng […]
23/10/2019

C/O Form E từ Trung Quốc

C/O Form E từ Trung Quốc   C/O Form E là Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E được phát hành theo Hiệp định khung về […]
24/09/2019

Các Phí Local Charge Thường Gặp Cho Một Lô Hàng?

Local Charge là gì? Các Phí Local charge Thường Gặp Cho Một Lô Hàng Nhập/Xuất tại Việt Nam?    Local charges là phí địa phương được […]

Hotline: (84) 28 3620 2956