Các Phí Local Charge Thường Gặp Cho Một Lô Hàng?

C/O Form E từ Trung Quốc
23/10/2019

Local Charge là gì? Các Phí Local charge Thường Gặp Cho Một Lô Hàng Nhập/Xuất tại Việt Nam? 

 

Local charges là phí địa phương được trả tại cảng xếp hàng (POL)/cảng dỡ hàng (POD) mà các Hãng tàu/Forwarder thường thu shipper (đối với hàng xuất)/consignee (đối với hàng nhập) ngoài phần Cước biển (Ocean Freight)

Một số loại phí cơ bản thường gặp như sau: 

Hàng xuất (do shipper trả): 

  • Phí DO (BL fee)
  • Phí THC
  • Phí Seal
  • Phí Telex release 
  • Phí CFS (đối với hàng lẻ LCL)

Hàng nhập (do consignee trả):

  • Phí DO 
  • Phí THC
  • Phí CIC
  • Phí Vệ sinh cont (Cleaning fee) 
  • Phí Handling 

 

Ngoài ra còn một số loại Phụ phí (Surcharge): phí được tính kèm theo Cước biển (Ocean Freight) áp dụng cho một số tuyến nhất định: EBS, CIC, ENS, BAF, AMS, PSS, LSS, …

 

 

Hotline: (84) 28 3620 2956